UVERENJA o savladanim programima Obuke zaposlenih u obrazovanju za primenu novih programskih sadržaja

17

Uverenja o savladanim programima Obuke zaposlenih u obrazovanju za primenu novih programskih sadržaja iz predmeta Tehnika i tehnologija i Obuke zaposlenih u obrazovanju za primenu novih programskih sadržaja iz predmeta Fizičko i zdravstveno vaspitanje.

Uverenje možete preuzeti na LINKU. Da biste preuzeli uverenje potrebno je da unesete svoj JMBG. Za dodatne informacije se možete obratiti na broj 011/206-80-50.