Rezultati konkursa Saznali na seminaru i primenili u praksi 2017.

35

Na nagradni konkurs Saznali na seminaru, primenili u praksi 2017. pristiglo je 82 rada. U Bazu radova je uvršten 31 rad, od kojih je deset predloženo za nagrade.

Nagrađeni su sledeći autori, odnosno radovi:

  • I nagradu je osvojila Tanja Parezanović, OŠ Ivo Andrić, Beograd-Ada, za rad Blog, sredstvo za realizaciju ideja, oblast prirodne nauke
  • II nagradu je osvojila Zorica Kondić, OŠ Jovan Jovanović Zmaj, Novi Sad, za rad Četinari, primena Blumove taksonomije u projektnoj integrativnoj nastavi sa učenicima nižih razreda u produženom boravku, oblast opšta pitanja nastave
  • III nagradu je osvojila Branislava Ivković, Ekonomsko-trgovinska škola, Bečej, Ada, za rad Bečej iz našeg ugla, oblast srednje stručno obrazovanje

Priznanje za uspešno učešće na konkursu dobile su: Tatjana Tomić Đorović, Tehnička škola za dizajn kože, Beograd, za rad Digitalne tehnologije u obrazovanju i uloga stručnog saradnika u unapređivanju kvaliteta vaspitanja i obrazovanja u školi, oblast opšta pitanja nastave, Slobodanka Oparnica, OŠ Petar Kocić, Inđija, za rad Veb alati za kreiranje interaktivnih nastavnih materijala, oblast informatika, Jovana Stoiljković, OŠ Jovan Jovanović Zmaj, Kovin za rad Informacione tehnologije u učionici engleskog jezika, oblast strani jezik.

Dodela nagrada i priznanja će biti organizovana  12. februara 2018. godine, u okviru manifestacije povodom obeležavanja Dana Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.