null

Programi i udžbenici

Centar za razvoj programa i udžbenika obavlja stručne poslove koji se odnose na pripremanje: programa obrazovanja i vaspitanja po nivoima i vrstama (predškolsko, osnovno i opšte srednje obrazovanje), programa predškolskog i osnovnog obrazovanja u inostranstvu, standarda kvaliteta udžbenika i nastavnih sredstava, kao i davanje stručne ocene udžbenika i nastavnih sredstava.

Vesti Centra za razvoj programa i udžbenika

Lista dodatnih nastavnih sredstava, nastavnih pomagala, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih...

Lista odobrenih dodatnih nastavnih sredstava, nastavnih pomagala, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava čiji su zahtevi  za odobravanje podneti od 1 – 30. septembra 2017. godine. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Redni...

Obaveštenja za autore udžbenika