null

Priručnici i brošure

 • null

  PODSETNIK ZA NASTAVNIKE STRANIH JEZIKA (2017)
  Violeta Vlajković Bojić

  Podsetnik za nastavnike stranih jezika se obraća svim nastavnicima stranog jezika koji rade u sistemu obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije i računa na njihovo znanje, veštine i iskustvo stečeno tokom godina pripremanja i bavljenja ovim pozivom. Namera autora je da datim priručnikom ponude koncizan i konstruktivan, praktično primenljiv i proverljiv didaktičkometodički materijal, koji će nastavnicima pomoći u pripremanju nastave, u radu s udžbenikom, u organizovanju, optimalizaciji i racionalizaciji kompleksne nastave stranih jezika, da pruži pomoć u aktivizaciji i didaktičkometodičkoj operacionalizaciji teorijskih znanja iz metodike, u ispoljavanju što višeg stepena samostalnosti i kreativnosti, te da im pomogne da se lakše snađu u različitim, konkretnim nastavnim situacijama na koje utiču mnogi, kako unutrašnji, tako i spoljašnji faktori.

 • null

  PRIRUČNIK ZA PLANIRANJE STRUČNOG USAVRŠAVANJA I NAPREDOVANJA (2012) – drugo dopunjeno izdanje

  Priručnik je namenjen zaposlenima u obrazovnom sistemu. Ima praktičnu vrednost i treba da motiviše zaposlene za kvalitetan odnos prema stručnom usavršavanju koji podrazumeva i napredovanje, olakša proces planiranja i omogući funkcionalan pristup stručnom usavršavanju i napredovanju.

 • null

  MENTOR I PRIPRAVNIK (2012)
  Vodič za nastavnike, vaspitače i stručne saradnike – drugo izdanje 

  Vodič je podrška ukupnom profesionalnom razvoju pripravnika i mentora i pruža im osnovu za zajedničko planiranje rada i pomoć u rešavanju konkretnih situacija. Priručnik je namenjen nastavnom i vaspitnom kadru – pripravnicima i mentorima – u školama, vrtićima i domovima učenika.

 • null

  VODIČ KROZ STRUČNO USAVRŠAVANJE I NAPREDOVANJE NASTAVNIKA, VASPITAČA I STRUČNIH SARADNIKA (2007)
  Grupa autora

  Vodič predstavlja doprinos razvijanju aktivnog pristupa celoživotnom učenju i sopstvenom profesionalnom razvoju. Cilj je da se podstakne i jača razvoj profesije. Pored toga, Vodič olakšava primenu postojećih zakonskih i podzakonskih akata.
  Namenjen je nastavnicima, vaspitačima i stručnim saradnicima, kao i direktorima ustanova, prosvetnim savetnicima i svima koji su aktivni učesnici u osiguranju profesionalnog razvoja zaposlenih u vaspitno-obrazovnim ustanovama.

 • null

  PRIRUČNIK ZA PLANIRANJE STRUČNOG USAVRŠAVANJA I NAPREDOVANJA (2009)
  Priredili: B. Lajović i sar.

  Vodič Priručnik je namenjen svim zaposlenima u obrazovno – vaspitnom sistemu. Ima praktičnu i upotrebnu vrednost i treba da: olakša proces planiranja i omogući kreativan pristup stručnom usavršavanju i napredovanju zaposlenih, motiviše zaposlene za kvalitetan odnos prema stručnom usavršavanju koji podrazumeva i napredovanje i omogući kvalitetnije planiranje stručnog usavršavanja i napredovanja.

 • null

  MENTOR I PRIPRAVNIK
  Vodič za nastavnike, vaspitače i stručne saradnike (2009)
  Grupa autora

  Vodič je podrška ukupnom profesionalnom razvoju pripravnika i mentora i pruža im osnovu za zajedničko planiranje rada i pomoć u rešavanju konkretnih situacija. Priručnik je namenjen nastavnom i vaspitnom kadru – pripravnicima i mentorima – u školama, vrtićima i domovima učenika.

 • null

  VODIČI ZA UVOĐENJE U POSAO

  • nastavnika razredne nastavenastavnika predmetne nastave u osnovnim i srednjim školama
  • vaspitača u predškolskim ustanovama
  • vaspitača u domovima učenika
  • bibliotekara u školskim bibliotekama
  • stručnih saradnika u vaspitno-obrazovnim ustanovama
   (2006.) Grupa autora

  U vodičima možete naći okvir sadržaja i načina rada tokom perioda pripravništva, listu korisne literature i vođenje pripravnika do dobijanja licence za rad.
  Želja nam je da vodiči budu upotrebljivi i korisni mentoru i pripravniku, da se istraže različiti načini njihove implementacije i da se dalje razvijaju i unapređuju.

 • null

  KATALOZI PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZAPOSLENIH U OBRAZOVANJU

  U katalozima, za svaku školsku godinu, prikazani su odobreni programi stručnog usavršavanja za zaposlene u obrazovno-vaspitnom sistemu.

  Pogledajte kataloge za sve godine

Vesti Centra za profesionalni razvoj