null

Obrazovanje odraslih

PROCEDURA ZA PROCENU PROGRAMA OBRAZOVANJA ODRASLIH
(DAVANJE MIŠLJENJA)

Na zahtev Minstarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (MPNTR), a povodom dobijanja mišljenja o programu obrazovanja odraslih u proceduri za sticanje statusa javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih (JPOA), Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja:

  • propisuje standarde za procenu programa i kriterijume za formiranje komisije za procenu (internim aktom)
  • formira komisije za procenu programa
  • vrši procenu ispunjenosti uslova propisanih Pravilnikom
  • donosi mišljenje sa obrazloženjem o ispunjenosti uslova
  • prosleđuje mišljenje MPNTR ukoliko su uslovi ispunjeni ili podnosiocu zahteva ukoliko uslovi nisu ispunjeni na doradu
  • može jednom održati konsultacije sa podnosiocem zahteva, koji nije ispunio uslove, a u toku 7 (sedam) dana predviđenih za doradu.

Ukoliko organizacija podnosi zahtev za sticanje statusa JPOA za aktivnost obrazovanja odraslih koja se odnosi na program za ostvarivanje standarda stručnih kompetencija ili standarda kvalifikacije, procedura procene od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja traje maksimalno jedan mesec od trenutka dobijanja materijala od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

U skladu sa svojom stručnom i savetodavnom delatnošću Centar za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih je izradio:

Vesti Centra za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih