null

Nacionalni okvir kvalifikacija u Srbiji

Predlog dokumenta „Nacionalni okvir kvalifikacija u Srbiji – Sistem nacionalnih kvalifikacija od prvog do petog nivoa“ je odobren od Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih i prezentovan stručnoj javnosti. Na ovaj način je okončana prva faza razvoja NOKS.

Dokument možete preuzeti ovde:
SRPSKI
ENGLISH

Budući da je preporuka Saveta da se u daljem razvoju NOKS integriše u jedinstvenu celinu čime bi se uključile i kvalifikacije visokog obrazovanja, ministar prosvete imenovao je radnu grupu za izradu Nacrta  jedinstvenog Nacionalnog okvira kvalifikacija za sve nivoe obrazovanja u Republici Srbiji. Radnu grupu čine predstavnici sistema visokog i srednjeg obrazovanja koji su učestvovali u razvoju pojedinačnih okvira. Kao i do sada Republika Srbija razvijaće NOKS uvažavajaći specifičnosti obrazovnog sistema i srpske tradicije u obrazovanju, kao i principe evropske obrazovne prakse posebno Evropskog okvira kvalifikacija.

Dosadašnji razvoj NOKS podržali su sledeći međunarodni  projekti i institucije:

Vesti Centra za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih