null

Kontakt informacije

Adresa Zavoda
Fabrisova 10/1 (opština Savski venac, Beograd) – sedište Zavoda 
Draže Pavlovića 15 (opština Palilula, Beograd)

Telefon i faks
Fabrisova 10 – fax: 011/206-80-07
Draže Pavlović 15 – centrala: 011/208-19-16, 011/208-19-14, 011/208-19-15, fax: 011/208-19-10

Matični broj: 17568973
PIB: 103476211
Tekući račun Zavoda: 840-2068660-14

Skenirajte QR kod telefonom da bi dobili koordinate na mapi na vašem mobilnom uređaju i tačnu trasu kako doći do nas.
Ukoliko sajtu pristupate preko mobilnog telefona, kliknite na ikonicu QR koda.

Android:

iOS:

1. Direktor
mr Zlatko Grušanović
Tel. 011/206-80-05
e-mail: zlatko.grusanovic@zuov.gov.rs

2. Zamenik direktora
Gordana Mijatović
Tel. 011/208-19-15, 011/208-19-11 lokal 212
e-mail: gordana.mijatovic@zuov.gov.rs

3. Rukovodilac Centra za razvoj programa i udžbenika
Eleonora Vlahović
Tel. 011/208-19-09, 011/208-19-11
e-mail: eleonora.vlahovic@zuov.gov.rs

4. Rukovodilac Centra za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Gojko Banović
Tel. 011/206-80-49
e-mail: gojko.banovic@zuov.gov.rs

5. Rukovodilac Centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju
Olivera Todoroović
Tel. 011/206-80-20
e-mail: olivera.todorovic@zuov.gov.rs

6. Rukovodilac Sektora za specifična pitanja predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja
dr Zorica Popović
Tel. 011/208-19-16, 011/208-19-11
e-mail: zorica.popovic@zuov.gov.rs

7. Rukovodilac Sektora za pravne i kadrovske poslove
Zdravko Vojnović
Tel. 011/206-80-59

8. Rukovodilac Sektora za finansijske i računovodstvene poslove
Danijela Jovanović
Tel. 011/206-80-26
e-mail: danijela.jovanovic@zuov.gov.rs

9. Rukovodilac Sektora za opšte poslove
Nebojša Baralić
Tel. 011/208-19-16
e-mail: nebojsa.baralic@zuov.gov.rs