null

Karijerno vođenje i savetovanje

Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja – Centar za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih na inicijativu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom, Euroguidance centrom i GIZ projektom započinje proces razvoja standarda usluga karijernog vođenja i savetovanja.

Karijerno vođenje i savetovanje predstavlja aktivnost obrazovanja odraslih, te su standardi značajna pretpostavka za implementaciju novog pravilnika kojim se reguliše proces sticanja statusa javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih. Za potrebe razvoja standarda Zavod je formirao radnu grupu koja obuhvata predstavnike ključnih institucija: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvo omladine i sporta, Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, Savet za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanjai vaspitanja, Nacionalna služba zapošljavanja, Privredna komora Srbije, Univeritet u Beogradu, srednje stručne škole.

Doprinos ovog procesa ogleda se u usaglašavanju politika kako unutar sistema obrazovanja odraslih (posebno u perspektivi razvoja sistema priznavanja prethodnog učenja) i obrazovanja na različitim nivoima, tako i u odnosu na implementaciju aktivnosti karijernog vođenja i savetovanja u okviru različitih sektora (rad, zapošljavanje, omladinska i socijalna politika).

Ovde možete preuzeti materijal sa I radionice:

Izveštaj sa I radionice RG KViS

Prezentacije

ZUOV I radionica KViS

BOŠ – RG standardi

EG standardi KViS u Evropi

Ovde možete preuzeti materijal sa II radionice:

Izveštaj sa II radionice RG KViS

Prezentacije

KViS u NSZ

Veštine upravljanja karijerom – termin, koncept

Rezultati rada podgrupa

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4 Predlog 1

Grupa 4 Predlog 2

Ovde možete preuzeti materijal sa III radionice:

Izveštaj sa III radionice RG KViS

VUK sumarno

Rezultati rada podgrupa

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Ovde možete preuzeti materijal sa IV radionice:

Izveštaj sa IV radionice RG KViS

Rezultati rada podgrupa

Program

Okvir VUK

Prostorno-tehnički uslovi

Kvalitet pružanja usluga

Ovde možete preuzeti materijal sa V radionice:

Izveštaj sa V radionice RG KViS

Rezultati rada podgrupa

Standardi program

Kompetencije praktičara radna verzija

Standardi VUK

Transverzalni-organizacioni standardi

Ovde možete preuzeti materijal sa završne radionice:

Izveštaj sa završne radionice RG KViS

Ovde možete preuzeti dokument:

Predlog standarda usluga karijernog vođenja i savetovanja

Dokumenta i publikacije relevantna za rad na razvoju standarda možete preuzeti ovde:

Pravilnik o bližim uslovima u pogledu programa, kadra, prostora, opreme i nastavnih sredstava za sticanje statusa javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih

Strategija karijernog vođenja i savetovanja u Republici Srbiji

Izveštaj o sprovođenju strategije karijernog vođenja i savetovanja u Republici Srbiji

Razvoj politike celoživotnog vođenja: Evropski Paket resursa

Unapređenje sistema obezbeđenja kvaliteta i zasnovanosti na dokazima o efektima celoživotnog vođenja (kratak pregled), u pripremi je celokupan dokument

Razvoj i sprovođenje politika u vezi sa veštinama upravljanja karijerom – VUK (kratak pregled)u pripremi je celokupan dokument

Program i metodologija karijernog vođenja i savetovanja za studente u Srbiji

Preporuke za razvoj programa karijernog vođenja i savetovanja u srednjim školama, BOŠ

Strategija razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine

Sažeti predlog praktične politike za karijerno vođenje i savetovanje u srednjim školama u Srbiji

Standardi opštih međupredmetnih kompetencija za kraj srednjeg obrazovanja

Primeri standarda karijernog vođenja i savetovanja drugih zemalja:

United kingdom

Sweden

NICE network

Ireland

Canada

Scotland

http://www.careers.govt.nz/practitioners/planning/career-education-benchmarks/

Korisni linkovi:

http://www.euroguidance.rs/

http://bos.rs/

http://karijera.bos.rs/

http://www.elgpn.eu/

www.mpn.gov.rs

www.mos.gov.rs

http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/

http://www.ceo.edu.rs/

http://www.karijernoputovanje.co.rs/

http://profesionalnaorijentacija.org/

http://www.nsz.gov.rs/live/trazite-posao/edukacija

http://www.vodiczaosnovce.nsz.gov.rs/index.php

http://www.nsz.gov.rs/live/trazite-posao/dok-trazite-posao/programi/centar_za_informisanje_i_profesionalno_savetovanje__cips_.cid251

Vesti Centra za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih