null

Izdanja Zavoda

 • null

  PODSETNIK ZA NASTAVNIKE STRANIH JEZIKA (2017)
  V
  ioleta Vlajković Bojić

  Podsetnik za nastavnike stranih jezika se obraća svim nastavnicima stranog jezika koji rade u sistemu obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije i računa na njihovo znanje, veštine i iskustvo stečeno tokom godina pripremanja i bavljenja ovim pozivom. Namera autora je da datim priručnikom ponude koncizan i konstruktivan, praktično primenljiv i proverljiv didaktičkometodički materijal, koji će nastavnicima pomoći u pripremanju nastave, u radu s udžbenikom, u organizovanju, optimalizaciji i racionalizaciji kompleksne nastave stranih jezika, da pruži pomoć u aktivizaciji i didaktičkometodičkoj operacionalizaciji teorijskih znanja iz metodike, u ispoljavanju što višeg stepena samostalnosti i kreativnosti, te da im pomogne da se lakše snađu u različitim, konkretnim nastavnim situacijama na koje utiču mnogi, kako unutrašnji, tako i spoljašnji faktori.

 • null

  OBRAZOVANJE UČENIKA IZUZETNIH SPOSOBNOSTI: NAUČNE OSNOVE I SMERNICE ZA ŠKOLSKU PRAKSU (2016)
  Ana Altaras Dimitrijević, Sanja Tatić Janevski

  Monografija Obrazovanje učenika izuzetnih sposobnosti: naučne osnove i smernice za školsku praksu neposredno se nadovezuje na dva projekta Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (ZUOV-a) koja su se bavila osmišljavanjem i uvođenjem obrazovne podrške za darovite učenike u starijim razredima osnovne škole. Ona je ujedno rezultat iskustava stečenih tokom realizacije tih projekata, i pokušaj da se – u skladu s potrebama koje su tom prilikom uočene – dopuni ponuda literature na srpskom jeziku koja bi mogla biti oslonac u prepoznavanju učenika sa izuzetnim sposobnostima i podsticanju njihovih talenata.

  Preuzmite elektronsku verziju

 • null

  OBRAZOVANJE IZMEĐU DNEVNE I NAUČNE BRIGE (2014)
  Zoran Avramović

  U ovoj knjizi problemi i otvorena pitanja obrazovanja i vaspitanja u Srbiji razmatraju se na dva analitička nivoa. Prvi, novinski eseji i drugi kritičko teorijski radovi. Naglašena subjektivacija u razumevanju predmeta rasprave jedna je od najvažnijih odlika esejističkog dela knjige.

 • null

  UNAPREĐIVANJE OBRAZOVANJA I VASPITANJA  (2014) Monografija

  Monografija je nastala povodom desetogodišnjice postojanja Zavoda. Čitalac je u prilici da se, pored kroki istorije razvoja Zavoda, upozna i sa trenutnim najaktuelnijim pitanjima budućeg razvoja prosvete. Na kraju knjige je bibliografija izdanja i spisak zaposlenih u Zavodu.

 • null

  ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE OBRAZOVANJA I VASPITANJA (2014)

  Grupa autora

  Ova publikacija ukratko govori i radu Zavoda, njegovim organizacionim jedinicama, oblastima rada, aktuelnim projektima i konkursima. Brošura je dvojezična (srpski i engleski) sa bibliografijom najaktuelnijih izdanja Zavoda.

 • null

  PRIRUČNIK PROGRAMA PODRŠKE DECI SA SMETNJAMA U RAZVOJU (2016)

  Sektor za specifična pitanja predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, u okviru svojih delatnosti na osnovu programa dodatne podrške za decu i učenike sa smetnjama i teškoćama u razvoju, pripremio je priručnik za dodatnu podršku radi stvaranja preduslova za kvalitetnije i dostupnije vaspitanje i obrazovanje i rehabilitaciju dece i učenika sa smetnjama u razvoju.

  Preuzmite elektonsku verziju

 • null

  OCENJIVANJE ZASNOVANO NA KOMPETENCIJAMA U STRUČNOM OBRAZOVANJU (2013)  

  Publikacija Ocenjivanje zasnovano na kompetencijama u stručnom obrazovanju namenjena je stručnoj javnosti, praktičarima u stručnom obrazovanju, učenicima, polaznicima obuka i svima koji su zainteresovani za oblast ocenjivanja u stručnom obrazovanju.

  Preuzmite elektronsku verziju

 • noks

  NACIONALNI OKVIR KVALIFIKACIJA U SRBIJI – SISTEM NACIONALNIH KVALIFIKACIJA OD PRVOG DO PETOG NIVOA (2013)  

  Predlog dokumenta „Nacionalni okvir kvalifikacija u Srbiji – Sistem nacionalnih kvalifikacija od prvog do petog nivoa“ je odobren od Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih i prezentovan stručnoj javnosti. Na ovaj način je okončana prva faza razvoja NOKS.

  Preuzmite elektronsku verziju

 • null

  Obrazovno-vaspitne ustanove za decu i učenike sa smetnjama u razvoju u Republici Srbiji (2012.)

  Sadržaj ove publikacije na 79 strana obuhvata relevantne podatke o 48 obrazovno-vaspitnih ustanova za decu i učenike sa smetnjama u razvoju u Srbiji.

  Preuzmite elektronsku verziju

 • null

  PRIRUČNIK ZA PLANIRANJE STRUČNOG USAVRŠAVANJA I NAPREDOVANJA (2012) – drugo dopunjeno izdanje

  Priručnik je namenjen zaposlenima u obrazovnom sistemu. Ima praktičnu vrednost i treba da motiviše zaposlene za kvalitetan odnos prema stručnom usavršavanju koji podrazumeva i napredovanje, olakša proces planiranja i omogući funkcionalan pristup stručnom usavršavanju i napredovanju.

 • null

  MENTOR I PRIPRAVNIK (2012)
  Vodič za nastavnike, vaspitače i stručne saradnike – drugo izdanje 

  Vodič je podrška ukupnom profesionalnom razvoju pripravnika i mentora i pruža im osnovu za zajedničko planiranje rada i pomoć u rešavanju konkretnih situacija. Priručnik je namenjen nastavnom i vaspitnom kadru – pripravnicima i mentorima – u školama, vrtićima i domovima učenika.

 • null

  VODIČ KROZ STRUČNO USAVRŠAVANJE I NAPREDOVANJE NASTAVNIKA, VASPITAČA I STRUČNIH SARADNIKA (2007)
  Grupa autora

  Vodič predstavlja doprinos razvijanju aktivnog pristupa celoživotnom učenju i sopstvenom profesionalnom razvoju. Cilj je da se podstakne i jača razvoj profesije. Pored toga, Vodič olakšava primenu postojećih zakonskih i podzakonskih akata.
  Namenjen je nastavnicima, vaspitačima i stručnim saradnicima, kao i direktorima ustanova, prosvetnim savetnicima i svima koji su aktivni učesnici u osiguranju profesionalnog razvoja zaposlenih u vaspitno-obrazovnim ustanovama.

 • null

  PRIRUČNIK ZA PLANIRANJE STRUČNOG USAVRŠAVANJA I NAPREDOVANJA (2009)
  Priredili: B. Lajović i sar.

  Vodič Priručnik je namenjen svim zaposlenima u obrazovno – vaspitnom sistemu. Ima praktičnu i upotrebnu vrednost i treba da: olakša proces planiranja i omogući kreativan pristup stručnom usavršavanju i napredovanju zaposlenih, motiviše zaposlene za kvalitetan odnos prema stručnom usavršavanju koji podrazumeva i napredovanje i omogući kvalitetnije planiranje stručnog usavršavanja i napredovanja.

 • null

  MENTOR I PRIPRAVNIK
  Vodič za nastavnike, vaspitače i stručne saradnike (2009)
  Grupa autora

  Vodič je podrška ukupnom profesionalnom razvoju pripravnika i mentora i pruža im osnovu za zajedničko planiranje rada i pomoć u rešavanju konkretnih situacija. Priručnik je namenjen nastavnom i vaspitnom kadru – pripravnicima i mentorima – u školama, vrtićima i domovima učenika.

 • null

  VODIČI ZA UVOĐENJE U POSAO

  • nastavnika razredne nastavenastavnika predmetne nastave u osnovnim i srednjim školama
  • vaspitača u predškolskim ustanovama
  • vaspitača u domovima učenika
  • bibliotekara u školskim bibliotekama
  • stručnih saradnika u vaspitno-obrazovnim ustanovama
   (2006.) Grupa autora

  U vodičima možete naći okvir sadržaja i načina rada tokom perioda pripravništva, listu korisne literature i vođenje pripravnika do dobijanja licence za rad.
  Želja nam je da vodiči budu upotrebljivi i korisni mentoru i pripravniku, da se istraže različiti načini njihove implementacije i da se dalje razvijaju i unapređuju.

 • null

  KATALOZI PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZAPOSLENIH U OBRAZOVANJU

  U katalozima, za svaku školsku godinu, prikazani su odobreni programi stručnog usavršavanja za zaposlene u obrazovno-vaspitnom sistemu.

  Pogledajte kataloge za sve godine

 • null

  ADRESAR PREDŠKOLSKIH USTANOVA U SRBIJI, OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA (2008/2009)

  Adresar ustanova u Republici Srbiji sadrži podatke o ustanovama, prema okrugu i mestu u kome se nalaze. Okruzi su navedeni po azbučnom redu.

  Za svaku ustanovu dati su podaci o: sedištu, nazivu, adresi, telefonu i elektronskoj pošti ustanove.

 • null

  OBRAZOVANJE DAROVITIH U ZEMLJAMA EVROPSKE UNIJE I SRBIJI (2009)
  Pripremile: Jelena Protić, Sanja Tatić Janevski, Zvezdana Đurić

  U ovoj publikaciji prikazano je obrazovanje darovitih u 12 evropskih zemalja (Austrija, Grčka, Danska, Mađarska, Nemačka, Rumunija Slovenija, Ujedinjeno Kraljevstvo, Finska, Francuska, Švajcarska, Švedska). Na kraju publikacije prikazano je obrazovanje darovitih i u Republici Srbiji.Obrazovanje darovitih u navedenim zemljama i Srbiji prikazano je u okviru šest oblasti koje su relevantne za obrazovne sisteme.Publikacija je namenjena prosvetnoj javnosti i stručnjacima koji se bave obrazovanjem darovitih.

 • null

  PEDAGOŠKA PITANJA I PEDAGOGIKA (2008)
  LJ. M. Protić

  Knjigu čine odabrani pedagoški tekstovi Ljubomira M. Protića, nastali pre skoro jednog veka, koji su aktuelni i danas. Ona može dati značajan doprinos vaspitanju i obrazovanju. Pored toga, knjiga predstavlja i svojevrsnu podršku najvećim pregaocima društva – učiteljima i nastavnicima. Sastavni deo ove knjige je i Pedagogika iz 1899. godine.Knjiga je objavljena povodom obeležavanja osamdeset godina od smrti ovog velikog srpskog pedagoškog klasika.

 • null

  UPRAVLJANJE RAZVOJNIM PROMENAMA U ŠKOLI (2009)
  S. Milošević Ješić

  Knjiga predstavlja samostalno i originalno istraživačko delo. Bavi se veoma aktuelnom problematikom upravljanja razvojnim promenama, tj. pedagoškim inovacijama u savremenoj školi. Ovo istraživanje je značajan prilog unutrašnjoj pedagoškoj reformi naše škole. Može da posluži u kreiranju reformskih promena u obrazovnom sistemu i pruži pomoć nastavnicima, a posebno direktorima i pedagozima, kao i predvodnicima inovativnih promena u savremenoj školi.

 • null

  SRPSKA ČITANKA za III razred osnovnovnih škola u Kraljevini Srbiji (2008)
  LJ. M. Protić i V. D. Stojanović

  Čitanka predstavlja reprint izdanje Srpske čitanke iz 1906. godine.Velika dela nikada ne umiru, a dobre knjige koje nose univerzalne i nacionalne vrednosti doživljavaju nova izdanja, čuvajući tako neprolazne vrednosti.Svaki segment ove čitanke je znalački osmišljen i metodički priređen – od sjajnog uvoda do blistavog završetka.Ova i još mnoge čitanke istog autora upotrebljavane su do 1940. godine.

 • null

  SISTEM OBRAZOVANJA I VASPITANJA U REPUBLICI SRBIJI (2007-2008)
  Pripremile: Zvezdana Đurić, Dr Gordana Nikolić, Sanja Tatić Janevski

  Komisije Zavoda pripremile su predloge pravaca razvoja obrazovnog sistema u Republici Srbiji, koji su dostavljeni Nacionalnom prosvetnom savetu i Ministarstvu prosvete.Budući da ovi predlozi nisu razmatrani, Zavod je odlučio da ih objavi u vidu publikacije pod nazivom – Sistem obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji. Cilj je da prosvetna javnost stekne uvid u predložene pravce razvoja sistema obrazovanja i vaspitanja.

 • null

  PEDAGOGIKA (2007)
  LJ. M. Protić

  Knjiga je reprint izdanje Pedagogike iz 1899. godine. Autor pojmovno definiše osnovne pedagoške termine i njihove zadatke, počev od pedagogije. U posebnim poglavljima autor analizira pojmove, zadatke i sadržaje vaspitanja, discipline, nastave, nastavnih metoda, nastavnih planova i programa. U posebnom poglavlju na kraju knjige piše o moralnom vaspitanju kao vaspitanju u užem smislu.

 • null

  ČIJA SU NAŠA DECA (2008)
  S. Milošević Ješić

  Čija su naša deca je knjiga koja obiluje primerima problema koji se javljaju u vaspitanju dece danas. U knjizi se ukazuje na propuste i greške u vaspitanju sa kojima se svakodnevno suočavaju roditelji, vaspitači i nastavnici.U posebnim poglavljima, autorka daje pregled pretpostavki uspešnog vaspitanja, ka što su, na primer: fizičke aktivnosti i pravilna i zdrava ishrana; radno vaspitanje i doslednost i jedinstveno delovanje.

 • null

  KROZ JEZIK I VREME (2008)
  R. Bakić

  Knjiga je posvećena srpskom jeziku i njegovim vezama sa drugim jezicima. Posebno su obrađene veze sa engleskim i hebrejskim jezikom, kao i sa sanskritom. Autor je kao izvore koristio dela najpoznatijih svetskih lingvista, ali se prema nekim od njih odnosi i kritički. Jedan od zaključaka knjige je da su svetski jezici povezani međusobno često više nego što se to čini na prvi pogled.

 • null

  I VERA JE UMETNOST (2008)

  Ž. VidovićU ovoj knjizi autor izlaže iskustvo 60-godišnjeg otpora ideologiji koja, u klerikalizmu, nastoji da kulturno-politički, medijski i profesionalno usmerava veru, i to na isti način kako u javnom životu umetnosti i književnosti nastoji svetska estetika, „naučno-metafizička“ kritika da ideološki i medijski usmerava i tumači umetnost. Vera i umetnost – slobodne od ideologije – mogu da predstavljaju jedinu životnu radost i jedino moguće otkrovenje smisla čovekovog života i ljudske zajednice.

 • null

  PREUMLJENJE (2008)
  LJ. Jovanović

  Preumljenje je knjiga sa provokativnom tematikom. Na neobičan i originalan način, ona se bavi pitanjem starosti i porekla srpskog naroda. Pojedini prilozi i činjenice nepobitno dokazuju falsifikate srpske istorije i nemaran i nesvestan odnos srpskog naroda prema tim pojavama.Autor ne nameće svoje preumljeno mišljenje, nego traži od čitaoca da se informiše i sam donosi odluke o tome kome će verovati: lažnoj istoriji ili svojoj vlastitoj pameti.Izdao MST Gajić

 • null

  DVOJNIK (2007)
  LJ. Jovanović

  Dvojnik se tematski vezuje za vreme i događaje kojima je autor svedok. Kompozicijski samo prividno deluje kao hronika vremena i zbivanja jedne generacije gimnazijalaca na razmeđi ideološki zacrtanog jednoumlja i prirodno generiranog mladalačog otpora. Sve je u ovoj zbirci pripovednih celina povezano – od vremena u kome deluju junaci dela do sudbinske povezanosti svih ključnih junaka.Izdao MST Gajić

 • LJIG – FOTO MONOGRAFIJA (2007)
  D. Cile Marjanović
  Monografija slikovito predstavlja Ljig i njegove žitelje u prošlosti. Najstarija fotografija u knjizi je iz 1885, a najnovija iz 1980. godine. Fotografije i obilje podataka datih uz njih, kratak istorijat mesta i rodoslovi ljiških familija svedoče o ljudima, porodicama, običajima, događajima i bogatom društvenom životu ljudi iz ove varošice i njene neposredne okoline.

 • null

  VODIČ KROZ MANASTIRE U SRBIJI (2007)
  S. Mileusnića

  Vodič kroz manastire u Srbiji je neka vrsta imenoslova umetničkog nasleđa Srbije. Opisi manastira pored osnovnih podataka sadrže po tri celine: istorijat, arhitektonski opis i na kraju osvrt na likovno nasleđe, živopis i ikonopis. Namera je da ovaj vodič pored osnovnih informacija svakom posetiocu i hodočasniku budu uvod u upoznavanje sa naznačenim manastirom.

 • null

  VODIČ ZA LITURGIJU ( 2008)
  V. Krstić

  Vodič predstavlja „uputstvo“ za prisustvovanje i aktivno učestvovanje na Liturgiji. Detaljno su objašnjeni nepoznati i manje poznati pojmovi, koji se odnose na mesto vršenja pravoslavnog bogosluženja – hram, kao i tekst bogosluženja. Vodič sadrži i tekst liturgije, odgovaranja na liturgiji za verne i deo Tipika.

 • null

  PRVORODNI GREH (2009)
  V. Krstić

  U knjizi je obrađen deo Starog zaveta iz knjige Postanja, koji je posvećen prvobitnom čovekovom stanju i uzrocima i posledicama odbacivanja saveza sa Bogom. Pored toga, prikazan je i vanbiblijski izveštaj o ovoj temi, kao i tumačenja hrišćanskih crkava.

 • null

  PREVOD SVETOG PISMA (2009)
  V. Krstić

  Ovo je knjiga o prevodu Starog zaveta na srpski jezik odnosno kako je prevodio Đura Daničić. Prikazani su i stari prevodi Svetog pisma, s obzirom na to da se nijedan prevod na savremene jezike ne može posmatrati kao usamljeni fenomen. Knjiga, takođe, osvetljava ličnost prevodioca, kao i delovanje Britanskog i inostranog biblijskog društva, na čiji je podsticaj i uz čiju pomoć je Daničić uradio svoj prevod.

Aktuelno