DIREKTOR ZAVODA mr Zlatko Grušanović

Osnovnu i srednju školu završio je u Loznici, a fakultetske studije na Univerzitetu u Beogradu. Diplomirao je na Filološkom fakultetu,  grupa srpska književnost i jezik sa opštom književnošću. Magistrirao je na Fakultetu dramskih umetnosti, na studijama nauke o pozorištu sa magistarskom tezom „Dramaturgija Ljubomira Simovića“.
2015. godine dobio je Svetosavsku nagradu za doprinos razvoju obrazovanja i vaspitanja za 2014. godinu.

2003. godine – OŠ „Vuk Karadžić”, profesor srpskog jezika i književnosti
2003. – 2005. – OŠ „Ratko Mitrović”, profesor srpskog jezika i književnosti
2005. – 2008. – OŠ „Vuk Karadžić”, profesor srpskog jezika i književnosti i građanskog vaspitanja
2006. – 2007. – OŠ „Vuk Karadžić”, medijatekar i bibliotekar
2007. – 2009. – OŠ „Vuk Karadžić”, pomoćnik i zamenik, a zatim i vršilac dužnosti direktora
2009. – 2017. – OŠ „Vuk Karadžić”, direktor.

Od 2013. godine – član upravnog odbora Društva direktora škola Srbije
2014. godine – član nekoliko radnih grupa u ministarstvu za izradu Pravilnika (o ceni usluga, platnih razreda)
2015. godine jedan od organizatora III Regionalne konferencije direktora škola za jugoistočnu Evropu

2017. godine, programski direktor festivala knjiga „Svi smo mi čitaoci“ u Beogradu na Svetosavskom platou
2016. godine moderator na tribini posvećen danu Instituta Konfucije u okviru projekta „Kineski jezik u osnovnim školama“.
2015. godine učesnik u projektu pripremanje predstave sa osobama sa smetnjama u razvoju u Loznici.
2015. godine dobitnik Svetosavske nagrade za doprinos razvoju obrazovanja i vaspitanja za 2014. godinu
2012. godine koautor čitanki za srpski jezik od 5. do 8. razreda – izdavač Klett
2011. godine autor priručnika za nastavnike srpskog jezika, Dramatizacija u nastavi – izdavač Klett
2011. godine časopis, Svet reči, Drama, dramatizacija i nastavna jedinica, prilog u časopisu
2011. godine, predavanje Dramatizacija pripovetke Priča o kmetu Simanu, 52. Republički zimski seminar, Filološki fakultet
2010. godine koautor kompleta udžbenika srpskog jezika za 8. razred – izdavačka kuća Klet
2010. pobednik na konkursa naučnih radova iz oblasti pozorišta u izdanju Zadužbine Andrejević – objavljena monografija Tri drame Ljubomira Simovića
2010. napisao predstavu Dubravko i Sanja za dramsku sekciju Društva za pomoć osobama sa smetnjama u razvoju, premijerno izvedena 13. decembra u Pozorištu na Terazijama, a zatim 03. marta 2011. u Zvezdara teatru
2010. „Istraživanje stavova o inkluzivnom obrazovanju učenika, nastavnika i roditelja iz redovnog sistema obrazovanja“, prilog Zborniku rezimea „Dani defektologa Srbije 2010. godine“,
Autor akreditovanog programa Republike Srbije, Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, Katalog programa stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju za Školsku 2010/2011, 2011/12, 2012/13, 2013/2014 2014/2015 2015/2016 godinu pod nazivom Savremeni dramski pristup u nastavi srpskog jezika i književnosti i uloga dramske sekcije u obrazovnom procesu (izborni, kataloški br. 025 i 794)
Autor akreditovanog programa Republike Srbije, Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, Katalog programa stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju za: školsku 20010/2011. godinu: Zdravlje, podrška – inkluzija autor, seminar-obavezan, kataloški br.422
2010. godine Likovi u Čehovljevoj drami Ujka Vanja prilog za Svet reči – Časopis za srpski jezik i književnost, Beograd
2010. godine Dosadna lektira i(li) zabavna literatura, prilog Svet reči – Časopis za srpski jezik i književnost, Beograd, 2010. godine
2009. godine Voleti je dar, Lapsusi, Kako napisati pismeni zadatak iz srpskog jezika prilog za Svet reči – Časopis za srpski jezik i književnost, Beograd
2009. godine, Dramatizacija teksta, predavanje na redovnom 50. jubilarnom Republičkom zimskom seminaru, Filološki fakultet
2009. godine I nagrada – „Povelja Dragoslava Simića“ za najuspešniju dečju dramsku predstavu na 9. festivalu kratkih dramskih formi dece Beograda za predstavu Svinjar.
2009. godine pisao sa grupom autora komplet udžbenika za srpski jezik za 6. i 7. razred, Izdavačka kuća Bigz (objavljena Čitanka 2015. godine)
2008. godine u Zborniku matice srpske objavljen rad Tri drame Ljubomira Simovića
2008. godine napisao predstavu Mala princeza za dramsku sekciju Društva za pomoć osobama sa smetnjama u razvoju, premijerno izvedena u Narodnom pozorištu, scena Raša Plaovića 2009. gostovanje Male princeze u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, Pozorištu na Terazijama, Malom pozorištu Dušku Radoviću, Pozorištu Boško Buha, Centru za kulturu Pančevo, Beogradskom dramskom pozorištu, Centru za kulturu u Negotinu.
2002. godine u listu za književnu kritiku, umetnost i društvo Književna reč, godina XXXI br. 518, oktobar 2002, objavljena kratka priča U paklu.
1996. godine objavio je kratku priču Nema više čoveka u zbirci Veština namigivanja mesecu (izbor najboljih priča sa IX konkursa za kratku priču na jednoj strani) priređivači M. Pantić, V. Pavković, D. Albahari

 Od 2008. do 2016. godine, kao direktor i menadžer osnovne škole „Vuk Karadžić”, i član upravnog odbora Društva direktora škola Srbije, pokretač je i učesnik u mnogim projektima vezanih za unapređenje obrazovanja [projekat E – škola, i nove tehnologije u obrazovanju 2014. godine, uvođenje kineskog jezika u školi (saradnja sa Institutom Konfucije); uvođenje japanskog jezika u školu (saradnja sa Japanskom ambasadom); član je skupštine Društva za pomoć osobama ometenih u razvoju Stari grad, i jedan od učesnika projekta Živimo zajedno kroz umetnost; pridruženi član CEDEUM-a (centar za dramu u edukaciji i umetnosti)…]

Od 2003. godine pohađao i učestvovao na redovnim zimskim filološkim seminarima za srpski jezik; kurs iz građanskog vaspitanja, i napredne kurseve za korišćenje operativnih sistema.

Poznavanje tehnike montaže video materijala,

Poznavanje engleskog jezika.

Poznavanje tehnike režije i glume. Izvodi seminare, dramatizuje tekstove za decu, piše projekte i priručnike za učenike i nastavnike iz oblasti pozorišta i škole. Sa dramskom sekcijom u OŠ „Vuk Karadžić” osvajao od 2005. godine nagrade na takmičenjima za kratke dramske forme, a 2009. godine dobio je povelju Dragoslava Simića za najuspešniju dramsku predstavu kratkih dramskih formi dece Beograda za predstavu Svinjar, za najbolji tekst, režiju i glumu.